Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

Oικολογικο περιοδικο το φαινόμενο του θερμοκηπίου εργασία μαθητή Β γυμν.


Το φαινόμενο του θερμοκηπίου To φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι η διαδικασία κατά την οποία η ατμόσφαιρα συγκρατεί την θερμότητα και συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας της. Το φαινόμενο αυτό έχει ενισχυθεί σημαντικά από της ανθρώπινες δραστηριότητες. Λόγω της θερμοκρασίας της , η Γη , εκπέμπει επίσης θερμική ακτινοβολία, η όποια αντιστοιχεί σε μεγάλα μήκη κύματος , σε αντίθεση με την αντίθετη Ηλία. Τα τελευταία χρόνια, καταγράφεται μία αύξηση στη συγκέντρωση αρκετών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ ειδικότερα στην περίπτωση του διοξειδίου του άνθρακα αύξηση αυτή ήταν 31 % την περίοδο 1770 έως 1998 .όπου τότε η θερμική ακτινοβολία ήταν μικρού κύματος. Τα αποτελέσματα του φαινόμενου του θερμοκηπίου είναι δύσκολο να προτιμηθούν εξ αιτίας του γεγονότος ότι η άνοδος της θερμοκρασίας συνδέεται με τους παράγοντες των οποίων ο πόλος δεν είναι πλήρως γνωστός .Οι σημαντικότερες συνέπειες είναι . 1) Αλλαγή του κλίματος της γης . Μετακίνηση ζωνών βροχοπτώσεως , από τον ισημερινό προς τον βορρά και ερημοποίηση του κάτω τμήματος της εύκρατης ζώνης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρα γματοποιηθούν αλλαγές στους διαφόρους τύπους βλάστησης τόσο στις γεωργικές όσο και στις δασικές εκτάσεις 2) Άνοδος της στάθμης των θαλασσών. Οι λόγοι που οδηγούν στο φαινόμενο αυτό είναι η διαστολή υδάτων που επιφέρει η αύξηση της θερμοκρασίας και η τήξη των πάγων. Μια άνοδος της στάθμης κατά 50 έως 150 θα έχει βαρύτατες συνέπιες, καθώς θα πλημμυρίσουν πολλές περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίπεδο της θάλασσας ( οι περισσότερες είναι εύφορες και πυκνοκατοικημένες). 3) Μείωση υδάτινων πόρων. Αρνητικές συνέπιες θα δημιουργηθούν από τη μεταβολή του ρυθμού του υδρολογικού κύκλου, ενώ παράλληλα οι ανάγκες άρδευσης και ύδρευσης θα είναι μεγαλύτερες. 4) Άμεση επίδραση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια του καλοκαιριού σε πολλές περιοχές του πλανήτη, αλλά και στην χώρα μας, θα φτάσει σε τέτοια επίπεδα που θα είναι τόσο ανυπόφορη για τους ανθρώπους αλλά για τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς. Το συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα θα είναι περισσότερο έντονο( ήδη σε κάποιες περιοχές έχει αρχίσει)στις πόλεις, όπου η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από τον περιβάλλοντα χώρο κατά 0,5 -3 C.λόγω έλλειψης βλάστησης και της μεγαλύτερης απορρόφησης δομικών υλικών. Είναι γεγονός το ότι η οι πόλεις της πατρίδας μας διαθέτουν πολύ μικρή επιφάνια σε χώρους πρασίνου. Με βάση αυτές τις συνέπιες, όσο περισσότερο θα καθυστερήσει η λήψη των απαιτούμενων μέτρων τόσο ποιο οδυνηρά είναι. Τα κυριότερα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι . Μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας για να καλυφθούν οι ανάγκες του συνεχώς αυξανόμενου πλυθησμού της γης, αλλά παράλληλα να μειωθεί η εκπομπή CΟ2 ανά κάτοικο. Αξιοποίηση καθαρών πηγών ενέργειας όπως η υδραυλική ενέργεια ( υδατοπτώσεις, παλίρροιες, κυματισμός ), η αιολική, η ηλιακή, η ενέργεια του μεθανίου, ο φωτοβολταϊκος ηλεκτρισμός και η βιομάζα. Χρήση φυσικού αερίου και μείωση χρήσης πετραιλέου. Περιορισμός εκπομπών των άλλων αεριών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ( χλωροφθόρακες, όζον κτλ) Δενδροφυτέυσεις που βοηθούν στην απορρόφηση του CO2, συγκρατούν τα εδάφη και ρυθμίζουν τον κύκλο του νερού Καταλήγοντας, πρέπει να τονιστεί ότι οι ανεπτυγμένες χώρες φέρνουν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, συμβάλλοντας σε αυτό ποσοστό 80%. Παρόλα αυτά, και αδιαφορώντας για τις συνθήκες που έχουν υπογραφτεί( Ρίο Ντε Τζανέϊρο 1992), τα επίπεδα των εκπομπών παρέμειναν σχεδόν σταθερά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου